Ĺ tampa
Preduzece "JUGOPROMET ADS" d.o.o ve? više od 20 godina prodaje traktore proizvo?a?a IMT - Novi Beograd i IMR - Rakovica i svojim cenjenim kupcima pri kupovini odobrava popuste do 25% od fabri?ke cene traktora sa najpovoljnijim rokom otplate do 7 godina, uz kamatnu stopu od samo 4,5% godišnje, bez hipoteke i žiranata, a sve u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije.

Bi?e nam drago da nam se javite, a mi ?emo Vam pomo?i da ostvarite najbolju kupovinu.